Aletta Jacobstraat
Aletta Jacobstraat

Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA)

Steeds meer Haarlemmers worden zich bewust van de noodzaak om duurzamer te leven. Het scheiden van ons huishoudelijk afval is één van de dingen die een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Het voordeel van afval scheiden is tweeledig. In de eerste plaats maken we de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk. Dat is noodzakelijk, want verbranden van afval levert CO2 op. In de tweede plaats is gescheiden afval opnieuw te gebruiken, waardoor we geen nieuwe grondstoffen hoeven aan te spreken. Het beste is natuurlijk om geen of zo min mogelijk afval te produceren door aan de voorkant afval te voorkomen. Dus bijvoorbeeld geen verpakkingen meer aannemen in winkels en geen plastic of papieren zakjes en plastic flessen meer gebruiken. Maar als er dan toch afval ontstaat, is het belangrijk dat zoveel mogelijk Haarlemmers zo goed mogelijk hun afval scheiden, zodat de berg restafval zo klein mogelijk is en zoveel mogelijk afval kan worden omgevormd tot grondstof en kan worden hergebruikt.
 

Wij  maken ons er daarom sterk voor dat het SPA zo snel mogelijk in de hele stad wordt ingevoerd. Dat betekent dat iedereen, die de ruimte daarvoor heeft, een dubbele afvalcontainer krijgt voor plastic-blik -drinkpakken (PBD) en voor papier en dat op plekken waar die ruimte er niet is, afvalstraatjes komen.  In zo’n straatje staan de ondergrondse containers voor GFT, PBD, papier en restafval bij elkaar, zodat je in één keer al je afval kwijt kunt, maar wel gescheiden. Een container voor glas wordt niet in het afvalstraatje gezet, vanwege het lawaai, dat het met zich meebrengt. Ook voor kleding moet je verder weg, maar in het algemeen wordt dat niet wekelijks aangeboden.

Met een aantal raadsleden zijn we vorige week onder leiding van Spaarnelanden gaan kijken bij het afvalstraatje in de Aletta Jacobstraat. Het zag er mooi uit. Met grote stickers waarop staat wat er in een bepaalde bak moet en zelfs gekleurde voetstappen naar de desbetreffende bak toe. Er wordt duidelijk veel aan gedaan om de mensen te bewegen afval te scheiden! Deze afvalstraatjes worden geadopteerd door buurtbewoners, met wie we ook hebben gesproken. Zij helpen de bewoners bij het plaatsen van afval in de goede afvalbakken en stimuleren het scheiden van afval. Afvalcoaches, die uitleg geven aan huis en ten slotte handhavers, die verkeerd geplaatst afval bekeuren, moeten ervoor zorgen dat steeds meer mensen mee gaan doen.

Met al deze maatregelen is het de bedoeling dat we in 2022 68% afval scheiden en nog maximaal 130 kilo restafval per inwoner per jaar produceren. In 2017 hadden we nog 255 kilo per inwoner. Er is dus nog wel wat te doen! En dan nog klinkt 68% helemaal niet zo veel.  We zijn er dan dus nog niet.

Het volgende wat we moeten gaan regelen is het afval scheiden op straat. Het zou mooi zijn als in de winkelcentra ook plastic, blik en drinkpakken apart kunnen worden ingezameld, evenals GFT. Dan zouden we het grootste deel van het afval op straat ook scheiden en daarmee de afvalberg nog verder verkleinen.

Aan de andere kant van het afvalspectrum moet ook nog veel gebeuren. Plastic wordt nu omgezet in granulaat, wat dan gebruikt kan worden in de openbare ruimte of bij woningbouwprojecten. Beter zou natuurlijk zijn als we met de inzameling en het hergebruik van plastic kunnen voorkomen of beperken dat er nieuw plastic gemaakt moet worden. Dat is echter nog toekomstmuziek. Dus voor nu: zo min mogelijk plastic verpakkingsmateriaal accepteren helpt !

Sacha Schneiders