Suzanne Klaassen initiatiefneemster van Juttersgeluk krijgt door wethouder Cora Yfke Sikkema het tiende groen lintje opgespeld en van de voorzitter van de GroenLinks Haarlem afdeling een bijbehorend certificaat. Onder gejuich van vrijwilligers en deelnemers van Juttergeluk krijgt Suzanne ook nog een ecologisch verantwoord bos bloemen uitgereikt door “Flori Stal” met daaraan een groot groen wollen lint.

Juttergeluk werkt aan een plasticvrij strand door bijna dagelijks te gaan strandjutten.Dat is zinvol voor het milieu en tegen de plastic soup. Mensen die minder goed meekomen in de maatschappij en moeilijk aan werk komen doen samen met vrijwilligers dit nuttige werk. Onderwijl is er sociaal contact en gelegenheid voor een praatje. Het geeft deelnemers zelfvertrouwen en meer eigen waarde. Juttersgeluk heeft in Overveen een upcycle atelier geopend. Daar wordt van het gevonden materiaal mooie producten gemaakt.