Het college is van plan om 86 sociale huurwoningen aan de Delftlaan Noord te slopen en daar nieuwbouw voor in de plaats te zetten. GroenLinks kan zich vinden in het voorstel om de sterk verouderde en verpauperde flats aan de Delftlaan Noord te vervangen door nieuwbouw. Maar dan moet het college van B&W wel een aantal knelpunten oplossen.

GroenLinks constateert bijvoorbeeld dat de in de nieuwbouwplannen de voorgenomen eenderde sociale woningbouw niet wordt gehaald. Van de 200 nieuwbouwwoningen zijn maar 40 sociale huurwoningen. Per saldo komen er dus minder sociale huurwoningen terug dan er stonden. GroenLinks is daarom bang dat een aantal mensen straks niet terug kunnen naar hun wijk. De vraag is, waar deze mensen dan terecht komen. GroenLinks vraagt het college om een passende oplossing voor alle bewoners van de Delftlaan Noord. In elk geval moet voorkomen worden dat mensen in een tijdelijke woning worden geplaatst, waar zij later weer uit moeten.

In haar Maidenspeech tijdens de raadsvergadering op 18 mei, concludeerde GroenLinks-raadslid Tenda Hoffmans bovendien dat in het project aan de Delftlaan Noord de ambities uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD niet worden waargemaakt. In het coalitieakkoord staat dat de totale nieuwbouw moet bestaan uit eenderde sociale woningbouw. Dat dit aantal al in het eerste nieuwbouwproject van dit college niet gehaald wordt, baart GroenLinks zorgen.

Tenda Hoffmans en Hans Draaisma