Kandidaat wethouder Robbert Berkhout
Kandidaat wethouder Robbert Berkhout

Toespraak Robbert Berkhout

Voordat Robbert Berkhout via stemming gekozen wordt als wethouder en het afleggen van de belofte spreekt Robbert Berkhout de gemeenteraad toe:

"Voorzitter,

Wat een bijzonder moment. En wat een eer om als Haarlemmer voor deze positie in aanmerking te komen. Onverwacht, ook. Omdat Cora Yfke de unieke kans die Oldambt haar bood graag wilde pakken. Het is haar van harte gegund.

Een wijs persoon gaf mij kort na de schok van dat moment mee dat dit nu politiek is. Politiek is keuzes maken, kansen grijpen en de enige vragen die er dan toe doen is A. of je het wilt en B. of je het kunt. Dat ik hier nu sta is het antwoord op die eerste vraag.

En de tweede vraag...

Als lid van het college staat me een gigantische uitdaging te wachten. Niet langer in de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol maar nu als uitvoerende macht en opererend als bestuurder. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de wensen van de raad. Het lijkt me een zware en als ik de ervaringen van mijn voorgangster zo voor me zie ook soms een ondankbare baan. Maar bovenal een eervolle, bijzondere en misschien wel unieke baan. Ik ben mezelf bewust van mijn onervarenheid als bestuurder. Gewapend met mijn politieke ervaring en leergierigheid ga ik evengoed vol enthousiasme deze uitdaging aan.

Het helpt wellicht ook dat ik bereid ben van m’n fouten te leren. Als jullie dat mij toestaan tenminste;) Dit is dan zon klein voorschotje op een paar uitglijders de komende maanden. Daar leer je van;)

Ik ben me er ook van bewust dat ik met mijn aantreden als jongste ooit vermoedelijk nieuw leven in de kindercollege definiëring blaas van mevrouw van Zetten;)

Maar kijk eens hoe ver de jonge bestuurders die destijds onder die vlag mochten aantreden zijn gekomen inmiddels. Ik hoop dat mij een vergelijkbare route gegund wordt.

En dan wil ik me even tot u richten raad. Het belangrijkste orgaan in deze stad. Wat was het bijzonder om tussen u zitting te hebben mogen nemen. Ik heb het een eer gevonden om vanuit de rol van GroenLinks raadslid en het afgelopen jaar als fractievoorzitter met jullie samen te werken en hoop die samenwerking straks vanuit die andere stoel, die andere rol te mogen voortzetten.

Want als raadslid houdt het voor mij hier op. Ik ben hier in maart 2014 binnengestapt en ik weet nog dat ik met ongeloof naar mijn eigen naambordje stond te staren. Ik heb het eigenlijk altijd als iets bijzonders blijven zien.

Die eindeloze marathonvergaderingen, ontzettend bijzonder;) Dat kan je werkelijk niemand buiten deze zaal goed uitleggen.

Dat ik als raadslid tussen u heb mogen zitten is mijns inziens overigens ook een groot en wederzijds voordeel. Immers we kennen elkaar. Ik ken uw wensen, behoeftes en frustraties: u de mijne. Ik zou tegen u willen zeggen: laten we dat samen benutten.

Voorzitter, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik moet niet maar ik mag aan de slag. Als wethouder nu. En ja, voor de gehele raad mevrouw Otten. U vroeg dat mij afgelopen maandag. Benaderbaar. Voor jullie allemaal. Natuurlijk heb ik een coalitieprogramma uit te voeren maar ik weet: de raad bepaalt. En ik ga graag met u de uitdaging aan om in gezamenlijkheid Haarlem mooier te maken.

Inhoudelijk heb ik al allerlei dossiers tot me genomen. Wat hielp is dat de grote lijnen me niet onbekend waren. Ik heb immers mede het coalitieprogramma opgesteld en bevind me al enige jaren hier. Ik vind dat misschien wel het mooiste. Ik heb samen met de mede onderhandelaars ontzettend hard aan Duurzaam Doen geschreven en wat mooier dan het nu uit te mogen voeren.

Ik vind het ook een hele mooie portefeuille; Duurzaamheid Economie Mobiliteit. Op al deze terreinen liggen uitdagingen. Van groot tot klein. En ook zie ik een enorme overlap of integraliteit tussen de verschillende onderdelen. Er is samenhang.

Duurzaamheid

In alle eerlijkheid is dit de reden dat ik de politiek in ben gegaan. We moeten iets doen aan klimaatverandering. En natuurlijk zouden een co2 tax, een kilometerheffing en een eerlijke beprijzing op energie ontzettend helpen maar daar gaan wij niet over. Wat wij wel kunnen is hier in Haarlem stappen zetten. En met dank aan mijn voorgangster ligt er een hele mooie basis. Het komend jaar gaan we op het gebied van de energietransitie een spannend jaar tegemoet. Met regionale afspraken, lokale proefboringen en hopelijk een landelijk klimaatakkoord worden er grote stappen gezet. Ik kijk er naar uit dit samen met u te doen.

Maar het gaat ook om duurzaam doen. Ik wil ook resultaten boeken. En ik weet hoe gevaarlijk dat is in de politiek. Maar noem me naief. Ik zie dat we echt winst kunnen maken. Met een lokaal klimaat akkoord. Door Meerwijk van het aardgas af te halen. En datzelfde in het Ramplaankwartier te doen. Maar door ook oog te hebben voor de natuur en de biodiversiteit in de stad. Dat moet en kan nòg beter.

Economie

En dan economie. Als de stad groeit moet het aantal banen in onze stad ook meegroeien. Hoe zorgen wij voor een interessant economisch klimaat. Mijn plan is om de samenwerking te zoeken met de ondernemers in de stad. Want we kunnen elkaar veel bieden. Als het gaat om stedelijke distributie, bereikbaarheid, circulaire economie. Dat alles kan weer terugkomen in het lokaal klimaat akkoord. Juist omdat we samen Haarlem maken.

Mobiliteit.

Een spannend onderwerp. Ik kan u vertellen dat ik me volledig in ga zetten op het belang van de bereikbaarheid van onze stad. Als we die willen verbeteren moeten we regionaal denken. Ik zal me daar ook binnen de MRA hard voor maken. En u zo goed mogelijk meenemen in die vorderingen. Het verbeteren van het openbaar vervoer is iets waar deze raad zich meerdere malen voor heeft uitgesproken. Maar ook in de stad kiezen we voor een leefbare stad. Een stad waar ruimte is voor voetganger en fietser. Waar meer gebieden autoluw zullen worden. Hoe je dat zo goed mogelijk doet bespreken we hier. Want de duivel zit in de details.

En dat is ook iets wat ik als raadslid heb geleerd. Volgens mij zijn wij het stiekem best vaak met elkaar eens. En als we het niet met elkaar eens zijn willen we wel gewoon een goed en mooi debat waarin standpunten kunnen worden toegelicht en argumenten worden gewogen. En dat dan op inhoud wordt gestemd. Volgens mij willen we dat allemaal. Daarom zitten we hier. In het belang van de stad Haarlem. En die stad ziet ons ook als 1. 1gemeente bestuur. In mijn eentje kan ik het niet. U overigens ook niet. Ja we kunnen ons punt maken. Maar daar schieten de Haarlemmers weinig mee op. De stad verwacht van haar bestuur samenwerking, dialoog, constructief overleg, een luisterend oor.

Ik weet hoe moeilijk dat soms kan zijn in de praktijk maar bij deze mijn handreiking als iemand die in de unieke positie zit op het moment dat hij dit zegt te zweven tussen raadslid en collegelid om voor die samenwerking te gaan. Voor Haarlem.

Ik kijk er naar uit. Dankuwel."