Raja Alouani kreeg plek 23 op de concept kandidatenlijst Tweede Kamer verkiezingen. Nadia Ait Hammou kandideert ook voor een plek in de Kamer maar is door de kandidatencommissie niet op de conceptlijst gezet. Zij staat in het blok 'overige kandidaten' in het ledenreferendum. Leden kunnen inloggen met hun persoonlijke inlogcode t/m 28 november. Zie de mail van het afdelingsbestuur hierover.

Nadia in folder