Vuurwerkvrijbord

Uitbreiding van vuurwerkvrije zones dit jaar

In het coalitie akkoord “Duurzaam Doen” is onder het hoofdstuk Veiligheid het volgende actiepunt opgenomen: “De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld blijven en we kijken waar we deze kunnen uitbreiden”. Een grote wens van GroenLinks.

Tijdens de laatste jaarwisseling zijn op twee locaties in de stad - het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg en het Spaarne Ziekenhuis, locatie Haarlem - borden geplaatst waarmee mensen werden opgeroepen om op deze locaties geen vuurwerk af te steken. Dit is positief ervaren.

De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld, zijn vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Dit jaar zijn de verzorgingstehuizen aangeschreven door de burgemeester. De Janskliniek heeft gereageerd met het verzoek om een vrijwillige vuurwerkvrije zone rondom de locatie in de Ridderstraat/Jansstraat in te stellen.

Daarnaast zijn er instellingen waar dieren verblijven aangeschreven: Artisklas, Manege de Zonneruiters, en het Huisdierencentrum Haarlem aan de Van Oosten de Bruijnstraat. Allen hebben aangegeven prijs te stellen op een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Deze vier locaties zullen voorzien worden van bebording..

Stadsboerderij Schoterhoeve en Stadsboerderij Haarlemmerhout liggen in een bosrijke omgeving met zeer beperkte lokale bebouwing. De direct omwonenden zullen midden december per brief een verzoek krijgen om rekening te houden met de aanwezigheid van de dieren op de locaties en vuurwerk elders af te steken.