Voor de zomer zijn de GroenLinksleden van Haarlem benaderd met verscheidene vragen over het ledenblad, de fractienieuwsbrief & de website.

Niet iedereen is bereikt, maar er zijn toch 92 leden die de moeite hebben genomen om de vragen te beantwoorden.

Deze website blijkt maar matig bezocht te worden, maar het ledenblad wordt door de meerderheid "regelmatig tot altijd" gelezen.

Hierbij de mogelijkheid om de gehele uitslag van de ledenenquête te downloaden.

Ledenenquête 2007.