In 2017 is de structuurvisie openbare ruimte (SOR) tot stand gekomen. De SOR bevat heel veel kaders voor de inrichting van de openbare ruimte, van wegen, waterwegen, fietspaden en fietssnelwegen tot bomen, parken, groenstructuren en pleinen. De bedoeling is dat deze structuurvisie de basis vormt op basis waarvan elk jaar 3 miljoen euro besteed wordt aan verbetering van de openbare ruimte op allerlei terrein, zoals duurzaamheid, maar ook beleving en gebruiksmogelijkheden.
Afgelopen jaar (2019) was het eerste jaar dat een uitvoeringsprogramma door de Raad was geakkordeerd en werd uitgevoerd. Er stonden veel goede plannen in. Helaas is maar een deel uitgevoerd door gebrek aan capaciteit bij de gemeente.

Wat wel is gebeurd is, is bijv. dat er extra bomen zijn/worden geplant in de versteende binnenstad, dat er diverse plekken/straten zijn vergroend (bijv. Ruychhaverstraat, Hof van Egmond, Vlaamse weg) en dat een aantal dingen op de rails zijn gezet, die in 2020 uitgevoerd moeten gaan worden.

Jammer genoeg is er nu een uitvoeringsprogramma, niet alleen voor 2020, maar voor een veel langere periode. Dat maakt het moeilijk om de wethouder en de gemeente aan te spreken als de uitvoering te lang duurt. Toch zullen wij als GroenLinks Haarlem er bovenop zitten en proberen zoveel mogelijk voor ons belangrijke punten volgend jaar al binnen te halen, zoals het opknappen van het Emmaplein en het Wilsonsplein, het verbeteren van fietsparkeren in de stad en bij de stations, de snelfietsroutes en het OV.

Sacha Schneiders