Info van Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport “Veiligheidsrisico’s jaarwisseling”

Veel meldingen vuurwerkoverlast

Het nationale meldpunt vuurwerkoverlast.nl georganiseerd door GroenLinks-afdelingen is vandaag 3 januari gesloten met totaal meer dan 52.431 meldingen waarvan 556 meldingen uit Haarlem (met de aantekening dat er vreemd genoeg vanaf dag 1 om 16.00 uur, dit jaar geen nieuwe meldingen zijn geregistreerd).
Daarvan is een groot deel afkomstig uit Noord 228 en Schalkwijk 116,  uit Oost 91, uit ZuidWest 87 en uit Centrum 34.
Landelijk waren er wel meer meldingen van overlast dan vorig jaar.

Vuurwerk is een uiting van vreugde over het aanbreken van een nieuw jaar en zeker vuurpijlen geven een schitterend beeld in de nacht van een jaarwisseling.  Maar elk jaar is er sprake van schade aan mensen, dieren en goederen. (Zie de illustratie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gebaseerd op jaarwisseling 2015-2016). Wordt het milieu belast met kruitdampen, fijnstof en afval. Wettelijk is vuurwerkgebruik toegestaan van oudejaarsnacht 20.00 uur tot Nieuwjaarsdag 02.00 uur maar ver voor die tijd; in september-oktober al, begint het ‘ongeoorloofd’ knallen.
Er is altijd een piek in de meldingen nadat de legale vuurwerkverkoop is gestart, dit jaar 28 december. In de loop der jaren zijn de knallen steeds harder geworden. Met name door ongecontroleerd illegaal vuurwerk dat via internet uit het buitenland wordt besteld en/of zelfgemaakte bommen die de kracht en het geluid van een militaire granaat hebben.
Een groot probleem veroorzaakt vuurwerk door schrik en de angst van knallen bij mens en dier. De grootste ergernis is elk jaar “harde knallen door vuurwerkbommen”. Daarna het meest gemeld is “vuurwerkstress bij huisdieren”.

Vorige jaar kon in een aantal gemeenten geconcludeerd worden dat in de vuurwerkvrije zones, met een door de politie gecontroleerd vuurwerkverbod, (geen in Haarlem) leidde tot minder klachten uit die zones.

De Haarlemse cijfers van afgelopen jaren:

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

556

553

1318

881

889

 

Bij jaarwisseling 2016-2017 kwamen de meeste klachten uit Haarlem Noord en Haarlem Oost. In 2015-2016 uit Oost en Noord net als het jaar ervoor.

Verschillen in de aantallen komen o.a. door korter of langer in de lucht zijn van de site.
Er worden vrij veel valse meldingen gedaan (met scheldkanonnades) door voorstanders van vuurwerk die er uitgefilterd moeten worden en de site wordt regelmatig ‘aangevallen’ om hem onbereikbaar te maken.

Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport “Veiligheidsrisico’s jaarwisseling” uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen die veel letsel vooroorzaken te verbieden. “Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren.”

Tijdens de jaarwisseling eindigen gemiddeld jaarlijks bijna 475 mensen op de spoedeisende hulp, raken 130 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. Het voortdurende patroon van veel letsel en omvangrijke schade moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken.

Ook artsenorganisaties (gehoor, ogen) roepen al jarenlang om een verbod op consumentenvuurwerk.

Korpschef Akerboom van de Nederlandse Politie  pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen omdat de explosieve kracht van illegaal vuurwerk sterk is toegenomen. De handel in dit vuurwerk is daarnaast gegroeid en steeds meer in handen van georganiseerde drugscriminelen.

Peilingen dit jaar geven aan dat  1 op de 5 Nederlanders vuurwerk koopt; legaal vuurwerk voor 70 miljoen.

Op verzoek van GroenLinks is in Haarlem in 2012 een onderzoek uitgevoerd, waaruit duidelijk werd, dat de meerderheid van de Haarlemmers de voorkeur geven aan een ‘andere aanpak’ van het Nieuwjaarsfeest. Een landelijke peiling in 2016 wees uit dat 60% voor een particulier vuurwerkverbod is maar wel een centrale vuurwerkshow wil.

Vorig jaar heeft GLH opgeroepen een pilot te doen met ‘alternatieve vuurwerkvrije zones’ daarop heeft burgemeester Wienen 2 zones aangewezen, o.a. het Spaarne Gasthuis, waar middels borden opgeroepen wordt niet te knallen. GroenLinks is benieuwd naar de uitkomsten maar de eerste reacties zijn positief (zie Facebook bericht Vogelhospitaal).

Wat GroenLinks betreft heeft consumentenvuurwerk z`n langste tijd gehad en moeten we op zoek naar veiliger, gezonder en milieuvriendelijker alternatieven.