Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek

Donderdag 12 december was een bespreking over het “Voorlopig Ontwerp Plus van de herinrichting Houtplein, hierin is een duidelijke afweging bij het bestaand groen besproken. GroenLinks heeft haar complimenten uitgesproken voor het stuk. We waren erg blij met de afwegingen. We hebben de wethouder de mogelijkheid van het plaatsen van boombunkers in het herplant-onderzoek meegegeven.

GroenLinks is blij om te horen dat de onderzoeken voor extra fietsparkeerplaatsen in volle gang is. GroenLinks is dus positief over de herontwikkeling en het VO+ van het Houtplein. Het kan altijd beter, Rome is ook niet in een dag gebouwd. Laten we hier mee beginnen. Het plein wordt groener en we krijgen er naar alle waarschijnlijkheid een fietsparkeergarage voor terug. Dus

  • Groenlinks gaat voor een definitief ontwerp waar de auto de bus niet in de weg zit voor een veilige situatie.
  • Groenlinks gaat voor een definitief ontwerp waar de fiets veilig kan fietsen door de Tempeliersstraat.
  • Groenlinks gaat voor het groenplan zoals omschreven bij het VO+ van het Houtplein, met als kers op de taart een boombunker.

We willen een beter OV in Haarlem en daarom zet onze wethouder de heer Berkhout stappen op het gebied van Haarlems OV vervoer. Dat is wat GroenLinks betreft het gesprek over de mobiliteit in de stad.
 

Voor meer informatie over onze beleidstukken met betrekking tot de mobiliteit bekijkt u deze infographic:

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/17-20-uur-Ontwikkelagenda-Mobiliteitsbeleid-RB/2019565203-3-Bijlage-2-Ontwikkelagenda-Mobiliteitsbeleid-Figuur-1-1.pdf

 

De insprekers hadden ook enkele vragen:

 

Is minder bussen een optie voor het Houtplein?

 

Ja, daar doen we ons best voor, dat is onderdeel van verschillende plannen. Onze organisatie heeft hier verschillende beleidsnota’s voor die we aan het aanpassen zijn.

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/17-20-uur-Ontwikkelagenda-Mobiliteitsbeleid-RB/2019565203-3-Bijlage-2-Ontwikkelagenda-Mobiliteitsbeleid-Figuur-1-1.pdf

 

 

Willen we stoppen met de dubbeldekkers?

 

Ja liever wel, maar ze zijn nu al aangekocht en zijn bestaande afspraken waar we rekening mee moeten houden. We hebben overigens wel afspraken gemaakt waardoor er nu zo min mogelijk dubbeldekkers rijden buiten de spit.

 

Willen we elektrische bussen?

 

Ja graag, en die krijgen we ook in 2021. Dat hebben we al afgesproken met de bus exploitanten.

 

Willen we dat de druk voor buschauffeurs om op tijd te rijden omlaag gaat?

 

Jazeker, we vinden het niet handig om mensen zo strak op tijd te laten rijden. Hierdoor nemen verschillende buschauffeurs te veel risico dat moet worden aangepakt in de afspraken met de bus vervoerders.

 

Voor meer inzichten met betrekking tot het Houtplein leest u hier:

https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/meer-groen-en-auto-luw-houtplein