GroenLinks heeft, in navolging van een aantal andere gemeenten, tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend die pleit voor het verbannen van reclames voor fossiele producten én bio-industrievlees in de openbare ruimte.

Volgens GroenLinks Haarlem staat het verleiden van de Haarlemmers tot het kopen van producten zoals goedkope vliegvakanties en kiloknallers haaks op de eerder genomen beslissing van Haarlem om de klimaatcrisis uit te roepen. ' 'Het is alsof je, terwijl je pleit voor het stoppen met roken, iemand een sigaret aanbiedt' aldus ziggy Klazes ' dat is niet zuiver'.

In andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Alkmaar is een motie met een dergelijke strekking al ingediend of staat op het punt ingediend te worden.

De motie is donderdag 11 november aangenomen. Als consequentie hiervan zal het college van B&W in gesprek gaan met de exploitant van de Haarlemse reclamezuilen- en abri's om tot een overeenkomst te komen waarbij de reclames voor bijvoorbeeld kiloknallers en goedkope vliegvakanties uit Haarlem verbannen worden