Dakkasoverleg-

Verdiepende Verkenning met PvdA, D66 en CDA in glazen huis

Gemeenteraadvergadering 5 april

Fractievoorzitter Robbert Berkhout vertelt dat hij in 2 rondes met 11 partijen heeft gesproken. Sommige partijen stellen dat hun bescheidenheid past.
Het proces moet nu een nieuwe fase ingaan, een versnelling. Gekeken is naar numerieke meerderheid en bereidheid. Waarmee zijn op het gebied van aanpak woningschaarste en duurzaamheid, armoedebeleid e.d. gedeelde perspectieven. Er moeten meters gemaakt worden in woningbouw, die ambitie is er. Beginnen bij Oostpoort is een goede tip.

De gesprekken, nog niet de formatie, wordt voortgezet met PvdA, D66 en CDA deze partijen tonen de meeste programmatische overeenkomsten. GroenLinks wil het groener en socialer. We moeten investeringen doen in de stad, daar staan partijen verschillend in.

Berkhout pleit voor een open coalitieakkoord waarin op hoofdlijnen afspraken worden gemaakt met de toekomstige coalitiepartijen en dat niet dichtgetimmerd is. In een dergelijk akkoord is ook ruimte voor input van alle andere partijen, de zogeheten oppositiepartijen.
De VVD is teleurgesteld dat ze in deze fase niet betrokken is en spreekt die ambitie wel uit. Berkhout wijst er op dat de constructieve houding van de VVD wordt gewaardeerd. Maar inhoudelijk verschillen we bijv. op gebied van bereikbaarheid. PvdA, CDA en D66 liggen programmatisch dichter bij dan de VVD. Maar als het vastloopt dan komen we terug

Berkhout: Uiteindelijk moeten we naar een raad waarin coalitie en oppositie niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Over participatie met de stad er zijn verschillende suggesties gedaan om die participatie goed te laten landen. Ook in het coalitieakkoord zullen goede afspraken gemaakt worden over participatie.

Om de nieuwe werkwijze te onderstrepen, vinden de verdiepende gesprekken plaats buiten het Stadhuis. Hiervoor denken we aan de nieuwe horecaplek DeDAKKAS. Het is een initiatief vanuit de stad, transparant. (( en in ieder geval vanaf het Hudson Bay-terras kan men ons zien zitten.( : )