3 november; ALV is het Verkiezingsprogramma 2022 -2026 vastgesteld. Met een aantal aangenomen amendementen. Het programma wordt nog geredigeerd en er komt een verkorte versie. De programmacommissie werd  met applaus bedankt.

Het duurt dus nog even voor het Programma en de verkorte versie af is en gepubliceerd kan worden.