Collage 17 april Pletterij

Verlanglijstje voor de Collegeonderhandelaars

8 Sprekers geven op 17 april een lijstje met verlangens door aan de collegeonderhandelaars van D66, PvdA, CDA en GroenLinks die in de zaal van de Pletterij zitten te luisteren.

Op enkele sprekers na is de boodschap om het huidige beleid voort te zetten; met enkele knelpunten die aandacht behoeven.

Petra de Vries, coördinator diaconaal werk van Stem in de Stad: Er moet meer gebeuren dan het huidige beleid. Zij eist meer huisvesting, desnoods containerwoningen in de Waarderpolder, voor daklozen. En om bijstandontvangers en minima te geven waar zij recht op hebben zonder moeilijk gedoe met formulieren en onbekende regels en regelingen

Henk Sloos, kritisch volger van het woningbouwbeleid; analyseert dat de gemeente niet weet hoeveel sociale woningen er zijn, de corporaties wel, en dat de gemeente de regie moet hernemen over de sociale woningbouw. Bovendien moet zijns inziens het groen niet strijdig worden verklaard met woningbouw.

Frank Hilterman, wijkraadvoorzitter Meerwijk; wil dat zwerfafval onmiddellijk wordt opgeruimd en dat het in de wijken Schoon , Heel en Veilig is.  En meer cultuur in de wijken; het voortbestaan van Buurtouders en een regierol voor de Sociaal Wijkteams.

Lodewijk de Ruiter, jongerenwerker Haarlem Effect; wil dat de Jongerenlocaties, laagdrempelig, blijven bestaan. Een fysieke plek voor vrije tijd, talentontwikkeling, hangen, vrijwilligerswerk en hulp. Meer locaties zou het makkelijker maken.

Faridah Azimullah, voorzitter MKB Haarlem; stelt dat er meer laadpalen moeten komen omdat duurzame bereikbaarheid voor burger en business m.n. in het Centrum belangrijk is. Daarnaast zijn Regelvrije Zones van belang en verbinding maken met bedrijfsleven, deel informatie met bedrijfsleven en gebruik het bedrijfsleven.

Tamara Sterman, directeur van 37PK; wil dat er rekening wordt gehouden met de kleine cultuurorganisaties en dat er meer geld naar toe moet waarbij huisvesting van de organisaties in gemeentelijk vastgoed, bij elkaar (zoals het in de Egelantier was) belangrijk is, naast goedkoop wonen voor kunstenaars.

Jerry Buitendijk, directeur Sport Support Kennemerlan; wil graag continuïteit van het huidige beleid met Buurtsportcoaches en een regionale aanpak van sport voor mensen met een beperking. Het behouden van vrijwilligers bij sportclubs is een aandachtspunt.

Tom Puts Middelbare schooldocent; stelt enthousiast voor om ook voor het VMBO een debatcompetitie te organiseren. Puts noemt als bedreiging het toekomstige lerarentekort (en huisvesting voor hen).