De raad in Haarlem is bijzonder groen. We hebben als eerste gemeente in Nederland klimaatmaatregelen van Urgenda uitgevoerd. Bewoners een lening gegeven om als wijk van het gas af te gaan. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat bewoners in het bezit van een monument optimaal kunnen profiteren van de kansen om gebruik te maken van zonne-energie.

Daarvoor heeft het college naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Gert Jan Hulster (Actiepartij), Frank Visser (ChristenUnie), Ron Dreijer (CDA), Bas van Leeuwen (D66) en Melissa Oosterbroek (GroenLinks) het beleid voor het aanleggen van zonnepanelen op monumenten en andere erfgoed gebouwen vastgesteld en dat is deze week (nu) de inspraak ingegaan.

Dat betekent dat elke Haarlemmer die dat wil aan het college kan laten weten dat ze zonne-energie willen gaan opwekken!

Heb jij een monument dat net buiten de boot valt en wilt u daar iets aan doen? Spreek in, laat je horen en zorg samen met je volksvertegenwoordigers voor een progressief groen beleid en een echte oplossing voor de klimaatcrisis.

 

Heeft u vragen of bent u niet geheel zeker dat uw argumentatie en inspraakbijdrage goed overkomen?

Dan kunt u ons altijd persoonlijk benaderen:

Gert Jan Hulster (Actiepartij)

Frank Visser (ChristenUnie)

Ron Dreijer (CDA)

Bas van Leeuwen (D66)

Melissa Oosterbroek (GroenLinks)

 

Gemeentelijk persbericht:

Vernieuwd beleid zonne-energie in beschermd stadsgezicht en op monumenten

Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zonne- en windenergie op te wekken.

Dat doen we samen met de stad: veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten en op monumenten uitbreiden met behoud van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld. 

De mogelijkheden voor zonnepanelen worden verruimd, omdat het opwekken van duurzame energie belangrijk is. De bijzondere kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de monumenten wil de gemeente hierbij behouden. Daarom is een digitale kansenkaart gemaakt. Met deze kansenkaart voor zonne-energie is inzichtelijk voor bewoners waar mogelijk kansen liggen voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren.

Vernieuwd beleid

In het vernieuwde beleid zijn voor bepaalde panden ook mogelijkheden om met een goed legplan zonnepanelen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Deze verruiming is tot stand gekomen in overleg met verschillende experts en belanghebbenden. Ook is contact gezocht met een aantal gemeenten die nieuw beleid voor zonne-energie in beschermd stadsgezicht en op monumenten voorbereiden. In Haarlem is samen met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit een proef uitgevoerd in de Zaanenlaan, waar met een gezamenlijk legplan panelen zijn geplaatst die zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Inspreken

U kunt van 27 oktober tot en met 8 december 2021 op het vernieuwde beleid zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten reageren via haarlem.nl/zonopdak. De ontvangen reacties worden beantwoord en verwerkt. De reacties gaan samen met het beleid in december 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat het beleid in januari 2022 definitief wordt vastgesteld.