Jasper Drost in Raad 29 november 2018
Jasper Drost in Raad 29 november 2018

Verruimen winkeltijden op zondag?

'Dit is triest, diep triest, zeggen CU en OPHaarlem'. Zo staat in het Haarlems dagblad van 1 december op pagina 9 opgetekend over de opstelling van GroenLinks in het debat over de openingstijden op zondag. Dit omdat GroenLinks vermeend van opstelling zou zijn gewijzigd. De argumenten rond onze opstelling worden niet genoemd. Die deel ik graag.
Afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal keer gediscussieerd over het verruimen van de openingstijden van winkels op zondag. Op dit moment mogen winkels tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn (waarbij er een aantal uitzonderingen gelden, zoals voor bakkers). Om te onderzoeken of deze tijden nog wel aansluiten bij de wens van de stad is hier allereerst onderzoek naar gedaan. Daarna heeft het college een viertal scenario's opgesteld (niks veranderen, alleen supermarkten en grote bedrijven langer open, algemeen verruimen naar 12.00-20.00 uur en algemeen verruimen naar 10.00-20.00 uur). Tijdens de commissievergadering van 4 oktober werden deze scenario's besproken en kon er richting worden gegeven aan het collegebesluit. In de raadsvergadering na deze commissievergadering kon eventueel deze richting via een zgn. "motie vreemd" nog worden bijgestuurd. Daarna zou het college met een definitief voorstel komen welke dan uiteindelijk door de raad wordt vastgesteld. Een formaliteit, aangezien voor deze uiteindelijke vaststelling al op twee momenten richting kon worden gegeven.

De leden van GroenLinks hebben tijdens de vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022 een motie aangenomen, waarin een verruiming van de openingstijden op zondag naar 11.00-20.00 uur wordt voorgesteld. Hierbij zijn een aantal argumenten tegen elkaar afgewogen. Zondag wordt een steeds populairdere dag om te winkelen en zodoende zou een verruiming op die dag beter aansluiten bij de vraag. Dan kunnen winkels op de tijden dat het steeds rustiger wordt (denk aan de koopavond op donderdag) juist dicht. Zo zijn over de hele week gezien winkels niet langer open. Om deze reden heeft GroenLinks, tijdens de commissievergadering van 4 oktober, uitgesproken: zowel met scenario verruimen 10.00-20.00 uur als scenario verruimen 12.00-20.00 uur goed te kunnen leven. Immers, beiden schelen een uur met het vastgestelde verkiezingsprogramma.

Een aantal partijen in de raad heeft grote moeite met het verruimen van openingstijden op zondag. Bijvoorbeeld vanwege de zondagsrust. Om deze reden heeft GroenLinks tijdens die bespreking een handreiking gedaan. Waarom niet kiezen voor 12.00-20.00 uur? Zo verruimen we de openingstijden, maar blijft de zondagsrust behouden in de ochtend. GroenLinks bleek hier alleen in te staan. Christenunie wilde niet verruimen, CDA in principe ook niet, maar was wel eventueel bereid om mee te gaan in het compromis van GroenLinks. De andere partijen aanwezig spraken zich die avond allemaal uit voor een verruiming naar 10.00-20.00 uur. Een duidelijke meerderheid. Ook tijdens de raad na de commissiebespreking is er geen initiatief genomen om een motie vreemd op te stellen om deze richting nog bij te sturen. Aan de voorkant was er dus een duidelijke voorkeur voor verruimen naar 10.00-20.00 uur en is er niet meer bijgestuurd.

Tijdens de definitieve vaststelling van de nieuwe winkeltijden 1,5 maand later (donderdag 29 november) bleken opeens veel meer partijen bereid te zijn om met het compromis mee te gaan van 12.00-20.00 uur. Terwijl ze eerst een ander standpunt innamen en ook daarna niks van zich hebben laten horen. Alles afwegende heeft GroenLinks besloten om bij de vaststelling van de winkeltijden in te stemmen met het besluit van het college, verruimen naar 10.00-20.00 uur. Omdat deze tijden tot stand zijn gekomen op basis van een grote meerderheid van de raad en omdat daarna niet meer is bijgestuurd. De nieuwe winkeltijden gaan ook 3 dagen na vaststelling in de raad in (zondag 2 december). Op zo'n korte termijn nog wisselen van beleid schept geen vertrouwen richting de stad. En als laatst hebben we met deze tijden ingestemd, niet onbelangrijk, omdat deze aansluiten bij het eigen verkiezingsprogramma en de wens van de leden van GroenLinks.

 

Jasper Drost, Raadslid GroenLinks Haarlem