Openingstijden in Haarlem

Verruiming winkeltijden op zondag

Een meerderheid van de commissie ontwikkeling heeft bij wethouder Sikkema (GroenLinks) aangegeven positief te staan tegenover een verruiming van de winkeltijden op zondag. Dit nadat de wethouder verschillende scenario's had opgesteld: behoud van de huidige openingstijden 12.00-18.00 uur (scenario 1), alleen verruiming voor supermarkten en grootwinkelbedrijven (scenario 2), verruiming voor alle winkels naar 12.00-20.00 uur (scenario 3a) en verruiming voor alle winkels naar 10.00-20.00 uur (scenario 3b).

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Haarlem wordt een verruiming voorgesteld naar 11.00-20.00 uur. Deze tekst is erin gekomen na een ingediende motie van GroenLinks en Dwarsjongeren. Zowel scenario 3a als 3b liggen bij deze tijden in de buurt.

Voor GroenLinks Haarlem was scenario 3a het meest ideale scenario, een verruiming naar 12.00-20.00 uur. Hierbij speelden twee argumenten een belangrijke rol. Ten eerste omdat het op zondag in de stad voornamelijk tussen 16.00 en 20.00 uur druk is en de vraag voor verruiming in de ochtend minder groot is. Daarnaast geldt de zondagochtend nog voor veel Haarlemmers als een moment van rust. Niet alleen om naar de kerk te gaan, maar ook om bijvoorbeeld rustig de dag te starten met het gezin rond de tafel. Democratie is juist ook luisteren naar minderheden. Christenunie en CDA hebben vooral moeite met verruimen in de ochtend.

Uiteindelijk bleek er een nipte meerderheid voor scenario 3b te zijn, verruimen naar 10.00-20.00 uur. Waarschijnlijk zal de verruiming al 1 januari 2019 ingaan.

Jasper Drost