De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 Haarlem hebben kennisgenomen van het aangekondigde vertrek van
wethouder Rog, CDA. Het is spijtig dat hij deze keuze heeft gemaakt.

We betreuren dat er een beeld kan ontstaan dat wethouder Rog vertrekt vanwege zijn mening over de Coronapas. Dit is vanuit ons perspectief niet juist. Ieder mag een eigen mening hebben, zeker in de lokale politiek. Het gaat om hoe iemand in de rol van wethouder die mening uit in houding en gedrag. Vandaar dat in het debat in de raad de nadruk niet lag op zijn mening, maar op de uiting
daarvan in het niet willen tonen van de pas en de omgang met uitnodigingen. Een wethouder staat niet boven de wet.

We hebben in het debat zwaar meegewogen wat het effect van zijn handelen is op de omstandigheden voor medewerkers van de gemeente, de horeca en de sportverenigingen, die de Coronapas moeten handhaven. Wij hebben wethouder Rog daarom een stevige waarschuwing willen geven met een motie van afkeuring. Als coalitiepartijen vinden wij het belangrijk dat bestuurders zoveel mogelijk een kans krijgen om gemaakte fouten te herstellen. Om die reden hebben wij geen motie van wantrouwen gesteund.

Wij danken wethouder Rog voor zijn inzet als wethouder en wensen hem veel succes in de toekomst.
In vertrouwen dat het CDA komt met een voordracht van een goede vervanger, willen wij met het CDA verder bouwen aan een Duurzaam Haarlem.

Jasper Drost, fractievoorzitter GroenLinks
Ienke Verhoeff, fractievoorzitter PvdA
Dilia Leitner, fractievoorzitter D66 Haarlem