Robbert Berkhout luidt Noodklok Klimaat

Aktie de Noodklok luiden

Video: de noodklok luiden voor het klimaat

Ruim tweehonderdvijftig klokken roepen het kabinet op tot actie

Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid door heel Nederland. Zo wordt een signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat het tijd is om duurzaam te doen. Nederland kan en moet meer doen tegen opwarming van de planeet”, zegt Robbert Berkhout; in 2019 beoogd wethouder Economische Zaken & Duurzaamheid.

Twee voor twaalf

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt opgeroepen om koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2- naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Door het hele land

In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.

Naast de Grote- of St. Bavokerk doet ook de Haarlemse Selimiye Camii moskee mee.