Roséanne Timmer-Aukes ondersteund haar vraag, over plannen voor loondispensatie voor mensen met een beperking, met gebarentaal

Video Gebarentaal in de raad bij vraag plan loondispensatie