Video: Installatie van raadsleden GroenLinks Haarlem Afspelen op YouTube

DE VERKLARING EN BELOFTE
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik!"

______________________________________________________________________

DE EED

"Ik zweer dat ik, om tot lid ............................

.......................
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"