Kadernota 2019
Kadernota 2019

Voorbereiding Kadernota

De Kadernota wordt 1, 3 en 4 juli behandeld in de Gemeenteraad. De kadernota is te vinden op de gemeentesite. Op 13 juni kunnen burgers vanaf 19.35 uur inspreken bij de commissie Beheer op de Kadernota.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren voor het totale gemeentelijke werkveld. Het college berekent hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Uiteraard is de Kadernota opgesteld vanuit het coalitieprogramma en door de raad vastgesteld beleid en amendementen en eventuele moties.

Vooraf kunnen aan het college technische vragen worden gesteld, over het ‘wat’ en ‘hoe’ in de nota. Over het ‘waarom’ en 'waartoe' gaat het in de behandeling van de kadernota, want dat is politiek.

De fractie is in het weekend van 8 en 9 juli op een zorgboerderij bijeen geweest om de Kadernota te bespreken.