Voorafgaand aan de ledenvergadering van dinsdag 20 november hebben de redactieleden Fer Daalderop, Hans Metz, Jaap de Bruijn, Anita de Jong en ik bij elkaar gezeten om te praten over de nieuwsbrief, de website en het ledenblad.

We zijn tot de conclusie gekomen, dat het goed is om een gezamenlijke nieuwsbrief te maken, waarin zowel bestuurszaken als fractiezaken worden vermeld. Deze nieuwsbrief kan worden samengesteld uit (inleidingen op) artikelen die eerder op het internet geplaatst zijn.

Jaap de Bruijn verzorgt dan elke drie weken een nieuwsbrief met links naar alle artikelen die in de afgelopen drie weken op het internet geplaatst zijn. Ook in geval van spoedoproepen of acties zou de nieuwsbrief-vorm gebruikt moeten worden, zodat we eenduidig communiceren met onze leden (en andere belangstellenden).
Dat vereist natuurlijk zowel van bestuur als van fractie, dat het zich bewust is van het gebruik van de website in de communicatie. Alleen als dit besef doordringt, kan dit gaan werken.

Dit heeft de volgende voordelen:

  1. De fractie kan al snel nieuws op de website laten zetten en hoeft niet te wachten tot de volgende fractienieuwsbrief met haar communicatie. Dit maakt het nieuws actueler en motiveert tot het schrijven van stukjes.
  2. De communicatie vanuit GroenLInks Haarlem naar haar leden is eenduidiger. Je hebt dan naast het ledenblad de vaste nieuwsbrief, die er altijd hetzelfde uitziet. De informatie in deze nieuwsbrief zal dan serieuzer worden genomen.
  3. Aangezien je wordt doorgelinkt naar de website, zal dit het gebruik van de website stimuleren.
  4. Aangezien de website actueler is, zal het wellicht weer als informatiebron gebruikt kunnen worden door de lokale pers. Dit kan de aandacht voor GroenLinks en haar ideeën enorm stimuleren.

Als dit allemaal goed georganiseerd wordt, kan dit alles zichzelf versterken en zal GroenLInks Haarlem meer zichtbaar zijn, zowel bij de leden als bij de pers. Een absolute voorwaarde is natuurlijk wel, dat dit idee goed in de hoofden zit bij zowel de fractieleden als de bestuursleden en iedereen de website en nieuwsbrief gebruiken voor álle berichten die we met leden en sympathisanten willen delen.

Jan Jaap van Lomwel,
26 november 2007