Aan de Voorhelmstraat in het Rozenprieel staat de Greinerschool. Het monumentale pand biedt onderdak aan kunstenaars en kleine bedrijfjes, maar is toe aan een grootschalige opknapbeurt. Jarenlang is er gediscussieerd over de toekomst van het pand, tot de Amsterdamse woningcorporatie Ymere een aantal jaar geleden interesse toonde.

GroenLinks is van het begin af aan nauw betrokken geweest bij de huurders van de Greinerschool, die zich hebben verenigd in belangenvereniging VORK. Haarlem kent een tekort aan betaalbare ateliers. GroenLinks heeft zich er daarom hard voor gemaakt dat het beheer van de ateliers zou worden geregeld in een atelierbeheerstichting en dat de ateliers van de Greinerschool ook ná de renovatie betaalbaar zouden blijven voor de kunstenaars.

 

Vorig jaar bereikten de gemeente Haarlem en Woningcorporatie Ymere overeenstemming over de aankoop en renovatie van de Greinerschool. In de verkoopovereenkomst waren een aantal rechten voor de huurders vastgelegd, zoals het aantal vierkante meters ateliers en de huurprijs. Daarmee was de toekomst echter nog niet zeker. Nadat de gemeente en Ymere de verkoopovereenkomst hadden gesloten, hebben VORK en Ymere lang onderhandeld over de servicekosten voor de ateliers na na de renovatie en de tijdelijke onderkomens voor de huurders. Op de valreep heeft ex-GroenLinks raadslid Willem Seelen nog bemiddeld, omdat Ymere de stekker eruit dreigde te trekken.

 

Uiteindelijk zijn Ymere en VORK tot elkaar gekomen en heeft VORK op 1 en 2 juli jl. de contracten met Ymere getekend. De kunstenaars en de kleine bedrijfjes nemen tijdelijk hun intrek in het oude belastingkantoor en keren na de renovatie terug naar de Greinerschool. Mits zij het kunnen betalen tenminste, want ondanks de scherpe onderhandelingen kosten de ateliers na de renovatie bijna het dubbele aan huur en servicekosten.

 

Nu staat er nog één vraag open: waar blijft nou toch die atelierbeheerstichting? Dáárover horen we al heel lang niets meer. Binnenkort verschijnt een nieuwe nota cultuur. Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Als het aan GroenLinks ligt komt de atelierbeheersstichting nu eindelijk echt van de grond!

 

Tenda Hoffmans