JeepersMedia

Vragen in commissie samenleving over loondispensatie

PvdA, D66, CDA en ChristenUnie en GroenLinks, stellen donderdag in de commissie samenleving een rondvraag aan wethouder Roduner. De vragen betreffen de plannen van staatssecretaris, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III, Van Ark voor loondispensatie voor mensen met een beperking.

In de landelijke plannen vervangt loondispensatie de huidige loonkostensubsidie. Een werkgever hoeft de werknemer alleen te betalen voor de productiviteit van de werknemer, dat betekent dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. De werknemer ontvangt zo nodig een aanvullende uitkering van de gemeente, deze moet de werknemer wel eerst zelf aanvragen. Vanwege het feit dat de werknemer minder loon van de werkgever ontvangt bouwt de werknemer minder pensioen op.

De vijf partijen willen van wethouder Roduner weten om hoeveel Haarlemmers het gaat en hoe de gemeente Haarlem er voor gaat zorgen dat deze mensen zo makkelijk mogelijk hun aanvullende uitkering kunnen aanvragen. Verder willen de partijen weten of de gemeente al in gesprek is met het rijk en wat daarbij de inzet is van de wethouder.

De vijf partijen zijn bezorgd over het feit dat werknemers onder het minimumloon kunnen verdienen en daardoor minder pensioen opbouwen. Haarlem is een sociale gemeente waar iedereen gelijk wordt behandeld en waar alle werknemers recht hebben op het minimumloon en gelijke pensioen opbouw. Afhankelijk van de antwoorden van de wethouder overwegen deze partijen een motie.

 

GLH raadslid  Roséanne Timmer-Aukes