GroenLinks wil veel meer groen en veel meer bomen in Haarlem. Dat is belangrijk voor de gezonde stad. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ hebben we dan ook afgesproken dat er in de periode 2018-2022 ten minste 1.700 bomen bijkomen. En het lijkt erop dat we dat aantal gaan halen. Het is dan schrikken als het college meldt dat er 151 bomen gekapt moeten worden. Dat roept vragen op. Vooral omdat dit oude, grote bomen betrof, die extra bescherming genieten en in het algemeen grote bladerdaken met veel bladgroen hebben. Het bladgroen neemt CO2 op, de grote bomen zorgen voor schaduw en koelte als het warm is en de bomen kunnen veel water opnemen als het hard geregend heeft.

Lijst met 151 te kappen bomen

Wij kregen een lijst met 151 bomen in verschillende buurten die gekapt zouden worden met de locatie, de leeftijd en de conditie (voldoende, matig, slecht, zeer slecht). Vanwege de summiere omschrijving van de toestand van de boom leek het alsof een aantal bomen nog wel even ongemoeid kon blijven. Dat zou pure winst betekenen. Dat bleek niet het geval.

De wethouder gaf aan dat het nodig was alle 151 bomen te kappen omdat ze dood, doodziek, besmettelijk of gevaarlijk zijn. Een deel was zelfs al gekapt omdat het te gevaarlijk was om ze langer te laten staan. Van sommige bomen blijft de stam staan als dat goed is voor de ecologische kwaliteit van de omgeving. De wethouder erkende dat het collegebesluit misschien beter gecommuniceerd had kunnen worden. Door de kapaanvragen te bundelen leek het nu op een massaslachting, terwijl het aantal het resultaat is van de jaarlijkse en 3-jaarlijkse controles. Bovendien zou de bundeling effectiever en goedkoper zijn.

Bomendeskundigen

Als (GroenLinks Haarlem-)raadsleden zijn wij geen bomendeskundigen. Voor ons is het dan ook lastig te beoordelen of de gezondheid van een boom zo slecht is dat er niets anders rest dan kap of rooien. Wij zijn dus afhankelijk van de informatie die het college ons geeft. De wethouder meldt dat er meerdere deskundigen de kapaanvragen hebben beoordeeld: interne en externe professionals en onafhankelijke bomenexperts (Certified European Tree Technicians). Over iedere boom is op het gemeentehuis een dossier, waarin precies omschreven staat waarom de boom gekapt moet worden, ook al ziet hij er van buiten nog goed uit. Een extra (second of third) opinion vindt de wethouder dan ook overbodig. Daarin kunnen wij ons uiteindelijk, na de extra uitleg hierover van de wethouder, vinden. Wel vinden wij dat de informatie van de bevindingen openbaar moet zijn.

Herplant van bomen

Voor elke boom die gekapt wordt, komt een boom terug. Maar helaas hebben die bomen nog niet de ecologische waarde van de gevelde bomen. Per boom wordt gekeken of herplant op dezelfde plek kan. Overigens is de kapvergunning (behalve bij noodkap) nog niet verleend. Zodra die verleend is, zijn er nog 6 weken om bezwaar in te dienen.

Het is jammer dat we de bomen moeten kappen. Het is duidelijk dat we in een volgend college de ambitie van extra bomen verder moeten verhogen. En dat we ons nog meer inzetten voor groen, bomen en bosjes. GroenLinks wil dat er per gekapte boom 2 terugkeren en dat er in de periode 2022-2026 minstens 1.000 bomen bijkomen.

Bomen beter beschermd

Er is ook goed nieuws voor en over bomen: eind maart gaat de nieuwe Bomenverordening Haarlem in waardoor bomen beter beschermd worden. Wij hebben ons hard gemaakt voor aanscherping van de verordening. In het nieuwsbericht ‘Bomenverordening eindelijk rond’ lees je hier meer over.

Voorstel kap

 

Lijst te kappen bomen

 

Bekijk bomen op de kaart. Kies daar "Beleid: alle bomen op gemeentegrond".

Foto: Briandlaan, 3 Essen (Fraxinus excelsior Eureka) worden gekapt.

Bomen Briandlaan
Briandlaan: Boom 125727, (omhoog) 125728 en 126731 zijn slecht worden gekapt.