GroenLinks steunt bij de aankomende verkiezingen de organisatie 'Water Natuurlijk'. Deze club is een unieke combinatie van organisaties op het terrein van groen, water en recreatie (zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Milieufederaties).

Water Natuurlijk zal, zoals het er nu uitziet, in alle 26 waterschappen meedoen aan de verkiezingen. Daaronder is ook een behoorlijk aantal GroenLinks-kandidaten die mede ondersteund worden door de eind vorig jaar opgerichte expertgroep Water. Per waterschap zijn er aparte campagneplannen en materialen. De Provinciale Milieufederaties spelen een coordinerende rol in de campagne. Meer informatie, het verkiezingsmanifest en voorbeeldmateriaal is te bekijken op www.waternatuurlijk.nl.

Vanuit GroenLinks ondersteunen en adviseren we de GroenLinks-kandidaten, als ze daar behoefte aan hebben, bij hun persoonlijke campagnes. Verder onderneemt elke organisatie die deelneemt in Water Natuurlijk ondersteuningscampagnes via de eigen kanalen.

Meer informatie over kandidaatstelling voor de waterschappen is te verkrijgen bij de afdeling Bestuursondersteuning van het Landelijk Bureau: Ron Zeefat, rzeefat@groenlinks of 030 2399945.