Leerlingen

Weigering vanwege hoofddoek onacceptabel

In de week van 24 september is een 19 jarige Haarlemse stagiair geweigerd op de Nicolaas Beetsschool in Heemstede omdat zij een hoofddoek droeg. Dit incident had nooit mogen gebeuren.

De vader van de stagiair (Burhan Gün, lid fractie GroenLinks Haarlem) heeft een klacht ingediend bij de school op basis van discriminatie. De Hogeschool Leiden (opleiding van de stagiair) heeft actie ondernomen en aangekondigd geen nieuwe studenten te plaatsen op de school. De directeur van de school heeft haar excuses aangeboden. De school heeft inmiddels haar beleid aangepast en zal het dragen van en hoofddoek in de klas door het personeel en leerlingen toestaan.

In navolging van dit incident op de school die onderdeel is van de Haarlemse Salomo Stichting voor Christelijk Primair onderwijs heeft GroenLinks Haarlem de volgende artikel 38 vragen gesteld aan het college van B en W.

“1. Bent u op de hoogte van bovenstaande situatie, zoals omschreven in het Haarlems Dagblad van zaterdag 29 september jl?

2. Haarlem is een inclusieve stad. Is het mogelijk dat een dergelijke situatie ook op een Haarlemse school kan voorkomen?

3. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat medewerkers in het onderwijs anno 2018 al dan niet in het openbaar worden gediscrimineerd op basis van hun religieuze overtuiging?

4. En indien u het met ons eens bent dat dit onwenselijk is, is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de besturen van de in Haarlem gevestigde onderwijsinstellingen van openbaar én bijzonder onderwijs?”

Het is 2018 en het mag niet zo zijn dat personen worden gediscrimineerd op basis van religie, achtergrond, uiterlijk etc. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet en onacceptabel. Dit soort incidenten mogen nooit meer gebeuren.

 

Door: Roséanne Timmer-Aukes, woordvoerder op dit onderwerp.