Voedselbank koffietafel

Werkbezoek aan de Voedselbank

De fractie en Wethouder Meijs bezoeken de Voedselbank in de voormalige Fietsznfabriek. Een groot pand aan de Oostvest. In 2005 is de voedselbank klein begonnen op het Prinsenbolwerk in een schimmelig pand. Tijdens de economische crisis heeft de voedselbank 400 klanten geholpen, tegenwoordig zijn dat 200 klanten die, (o.a. gezinnen), staan voor 600 monden die gevoed worden. De stille armoede is gestegen maar klanten zijn moeilijk te bereiken en schaamte om zich te melden speelt een rol.

Op dinsdag kan men op drie tijdstippen voedsel halen. Voorheen waren dat samengestelde kratten, maar al drie jaar lang wordt de keuze aan de klant gelaten als in een supermarkt. Er zijn een aantal andere adressen in Haarlem waar men in een mobiel kraam eten kan halen en er is ook een uitgifte in Zandvoort en in Heemstede. Er zijn in Noord Holland 15 voedselbanken die onderling samenwerken. Supermarkten als AH leveren voedsel en goederen, andere bedrijven sponsoren geld. Vlees wordt ingevroren aangeleverd en verse gesneden groente wordt opgehaald. Bij Supermarkten wordt van klanten, via acties op zaterdag, producten gevraagd om extra te kopen en in te leveren bij de voedselbankkraam.

Klant worden is aan strenge eisen gebonden die landelijk zijn vastgesteld. Klanten hebben een netto inkomen onder de bijstand, veel klanten hebben een minimaal inkomen omdat ze in de schuldhulpverlening zitten. De intake vindt vooral plaats via de Sociale Wijkteams waarna men de financiële boekhouding moet overleggen. Klanten kunnen maximaal 3 jaar terecht bij de voedselbank.

Groot probleem is de onzekerheid over de huisvesting. Op een nog niet bepaald moment zal de voedselbank uit het gemeentepand aan de Oostvest moeten, maar het is niet duidelijk wanneer. Vandaar dat er een pand is gezocht en gevonden in de buurt, een garage maar een bewonersgroep en de wijkraad zien problemen bij een eventuele komst, vanwege o.a. verwacht overlast van geparkeerde fietsen.

In het nieuwe pand moet weer een grote koelcel en vrieskast worden geplaatst. Er worden hoge eisen gesteld qua voedselveiligheid. Er vind ook regelmatig controle plaats. De busjes zijn geen vrieswagens maar wel goed geïsoleerd  Er zijn meer dan 100 vrijwilligers. Er zijn nu vacatures voor het bestuur.

Bestuurslid Bart en Bedrijfleider Anga leiden de fractie en wethouder rond in het grote pand zoals op de foto te zien is.