Haarlem vanaf voormalig V&D gebouw

Werkwijze Adviesgroep Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en Stadsbouwmeester

Uitgesproken GroenLinks in commissie Ontwikkeling door Robbert Berkhout op 13 april

 

In de Commissie Ontwikkeling stond afgelopen donderdag het onderwerp Stadsbouwmeester op de agenda. Dit is niet voor de eerste keer, en helaas gezien het verloop van de behandeling, ook niet de laatste keer.

De rol van een Stadsbouwmeester is wat GroenLinks betreft een cruciale. Je kunt deze het beste zien als een (oneerbiedig gesproken) luis in de pels van het gemeentelijk apparaat. Hij heeft een project overstijgende blik en geeft vanuit die rol advies over de samenhang van de Haarlemse openbare ruimte.

Onafhankelijkheid is daarbij cruciaal. Vandaar dat GL niet tevreden was met het collegevoorstel in de bijgestelde nota.

Als Haarlem prijst stelt op een onafhankelijk stadsbouwmeester dient de onafhankelijkheid blijvend te worden gewaarborgd, en ambtelijk opdrachtgeverschap dus te worden vermeden.

Daarnaast is GL geen voorstander van het per 1 januari 2018 aanstellen van een nieuwe stadsbouwmeester. De onafhankelijke rol van een stadsbouwmeester komt het best tot zijn recht als deze raadsperiode-overstijgend is.

Tevens is de belangrijkste taak van de stadsbouwmeester de advisering over de samenhang in de openbare ruimte. Een stuk dat bij uitstek deze samenhang beschrijft is de Structuurvisie Openbare Ruimte. Echter hier zien wij de stadsbouwmeester nergens terug? Wat is zijn rol in de SOR en waar is de stadsbouwmeester in dit traject terug te vinden?

Tot slot, zouden wij namens GroenLinks graag in de toekomst inzichtelijker zien hoe het groen in de openbare ruimte afgewogen wordt binnen de advisering van de Adviesgroep Ruimtelijke Kwaliteit. We zien dat er komend jaar twee functies openvallen en zien graag dat ervaring met groen of buitenruimte meegenomen wordt binnen het sollicitatieproces.

Deze laatste punten konden helaas niet worden beantwoord en meegenomen omdat voor die tijd er zich een meerderheid binnen de commissie aftekende om de nota terug te sturen.