Tijdens de Kadernotavergadering van de Haarlemse gemeenteraad van donderdag 27 juni komt onze GroenLinks wethouder Rob van Doorn zwaar onder druk te staan. Onder de dreiging van een motie van wantrouwen besluit hij de eer aan zichzelf te houden en af te treden wegens gebrek aan vertrouwen bij de gemeenteraad. Hij bedankt de raad voor de samenwerking.

De wethouder kreeg het verwijt dat hij de raad niet heeft ‘meegenomen’ in het onderhandelingsproces met de provincie over de financiering van de verbreding van de Waarderweg. De wethouder gaf aan hiervoor gekozen te hebben om de onderhandelingspositie zo sterk mogelijk te houden. Een meerderheid van de raadsleden vindt dat hij hen tussentijds, eventueel in besloten vergadering, had moeten informeren over de financiële problemen. Een motie van wantrouwen leek onvermijdelijk, waarop Van Doorn besloot dit niet af te wachten en de eer aan zichzelf te houden.
GroenLinks heeft respect voor Rob zijn beslissing. Fractievoorzitter Cora-Yfke Sikkema geeft aan dat de wethouder veel heeft bereikt in de stad. Hij heeft geknokt voor een duurzame stad en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ze vindt het dapper dat hij de eer aan zichzelf houdt: “Als je één ding kunt zeggen over onze wethouder, is dat hij bepaald niet bang is. Wij hebben prettig met hem samengewerkt en zijn trots op de resultaten die hij heeft geboekt. Rob, bedankt!”

Cora-Yfke heeft aangegeven dat de fractie van GroenLinks zich beraadt op haar positie en daarbij kritisch zal kijken naar de samenwerking in de coalitie. Joyce Langenacker stelde in de vergadering en later op de PvdA website dat zij “zich komende week beraden op de toekomst van de coalitie met D66, GroenLinks en VVD.”

Waarderweg

De feiten:

  • Rob van Doorn heeft bij de aanleg van de Fly-over scherp onderhandeld met de aannemer en 7,6 miljoen goedkoper aanbesteed;
  • Met de provincie is afgesproken dat het aanbestedingsvoordeel van de Fly-over verdeeld wordt over gemeente en provincie (ieder 3,8 miljoen euro);
  • De provincie gaf 15 miljoen tekortsubsidie, het rijk gaf 4 miljoen;
  • Door de subsidie van het rijk wilde de provincie 4 miljoen minder subsidie geven. De gemeente moest dus 4 miljoen terugbetalen aan de provincie;
  • De gemeente heeft die 4 miljoen betaald vanuit haar deel van het aanbestedingsvoordeel;
  • De Provincie heeft haar voordeel van 3,8 miljoen apart gelegd voor een Haarlems regionaal verkeersproject.
  • Rob van Doorn ging er van uit dat de Provincie dat geld dus zou inzetten voor de verbreding van de Waarderweg. Dat wilde de provincie wel, maar eiste van de gemeente dat ze hetzelfde bedrag ook zou bijleggen. Maar dat geld was, veroorzaakt door de provincie, al ingezet bij de realisering van de Fly-over. De gemeente kan een dergelijk bedrag niet zomaar ophoesten, dus sloeg Rob van Doorn aan het onderhandelen; dat deed hijzelf en dat deden ambtenaren namens hem met provinciale ambtenaren van verantwoordelijk gedeputeerde Elisabeth Post.
  • In november vorig jaar waarschuwde een gemeentelijk ambtenaar Rob dat de provincie mogelijk een andere, minder gunstige, visie heeft op de financiering en een Haarlemse bijdrage wil. Uitgezocht is of er inderdaad verschillende verwachtingen waren en er is hierover met de provincie gesproken. De gemeente en provincie kwamen er niet uit, en de wethouder heeft de raad hierover geïnformeerd in maart dit jaar.
  • Op 17 mei stelt Post, in een gesprek onder vier ogen, dat Haarlem 3,8 miljoen moet meebetalen aan de verbreding van de Waarderweg. Dat heeft Rob op 24 mei aan de commissie meegedeeld.