Cora Yfke Sikkema

Wethouder Sikkema wordt burgemeester van Oldambt

Tijdens de vergadering van de raad over de begroting op 5 november is bekend geworden dat de gemeenteraad van Oldambt onze wethouder Cora-Yfke Sikkema als nieuwe burgemeester voordraagt.

Cora-Yfke begon haar politieke loopbaan in 2010 toen zij gemeenteraadslid werd voor GroenLinks Haarlem. Zij zat onder andere in de commissie bestuur.

Nadat ze in 2012 het fractievoorzitterschap overnam van Tenda Hoffmans werd ze lijsttrekker van GroenLinks Haarlem bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014. Een coalitie met D66, PvdA en CDA werd gevormd en Cora-Yfke werd wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer & onderhoud. Zij heeft het fundament gelegd voor Haarlem klimaatneutraal en moeilijke dossiers zoals het nieuwe parkeerbeleid door de meerderheid van de raad gesteund gekregen. Sinds juni 2018 is ze namens GroenLinks wethouder Duurzaamheid, Economie en mobiliteit.

De fractie van GroenLinks Haarlem vindt het ontzettend jammer dat ze vertrekt, maar begrijpt ook dat ze deze enorme kans niet kon laten lopen. De fractie wenst haar dan ook veel succes met deze nieuwe uitdaging!