In het Haarlems Dagblad van 2 oktober staat dat wethouder Marie Thérèse Meijs  “Geen haast met huizenmarkt heeft “ en “….Haarlem wil wachten” met “Opkoopbescherming”.

Dat is niet correct. De wethouder heeft aangegeven dat het per 1 januari “zou kunnen”.  

De opkoopbescherming als amendement is in de Tweede Kamer goedgekeurd in het ‘wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet’. De Eerste Kamer heeft in juli de wijziging goedgekeurd. Maar daarmee is het nog niet juridisch rond omdat het nog via de Raad van State moet en het dus nog niet een koninklijk besluit is dat door de koning en een minister of staatsecretaris is ondertekend.

De wethouder wil opkoopbescherming zorgvuldig en feitelijk onderbouwd invoeren zodat het juridisch stand houdt. De opkoopbescherming kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor verhuur.

De wethouder zal een informatienota sturen naar de commissie Ontwikkeling voor de vergadering op 28 oktober, ook al kan de invoering niet netjes met inspraak via de inspraak concept Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 die afgelopen donderdag is vrijgegeven.