Tijdens het Initiatievencafé van 14 december 2020 werden o.a.2 projecten gepresenteerd die wijkbewoners willen ondersteunen: Stichting Stook en Het Wijklab

Stichting Stook

Stichting Stook is een initiatief dat sociaal creatieve projecten Initieert, faciliteert en sociaal netwerk creëert door inzet van kunst en cultuur! Daarnaast geeft stichting Stook nieuwe culturele plekken in woonwijken vorm samen met iedereen!

“Door cultuur en kunst projecten in woonwijken aan te wakkeren, omwonenden te betrekken en creatieven in de wijk een zichtbare plek te geven Stoken we elke buurt op !Heb je ideeën voor experimentele kunst, een workshop, een tentoonstelling, een wild plan voor kunst in de wijk?” mail naar info@stookkamer.nl Hun stookkamer zit aan de Stephensonstraat 38

Het Wijklab

Het ontwikkelen en opzetten van een leer- en experimenteer omgeving/Het WijkLab in de Stadsdelen. Een landingsplek voor actieve bewoners, stadmakers, ondernemers, ambtenaren en pioniers uit organisaties. Dit om samen aan relevante thema’s te werken, kennis te delen en samen te leren. Ook is er ruimte om te experimenteren. Thema’s als Mobiliteit, verdichting, klimaat, eenzaamheid, zorg, de openbare ruimte, infrastructuur en voorzieningen.

Als actief bewoner of ondernemer bezig op een specifiek thema? Meld je aan. Het Wijklab selecteert de thema’s met de meeste potentie en mobiliseren de benodigde kennis, ervaring en netwerken om samen impact te maken op buurt/wijk en stadsniveau. Het Wijklab zit in Noord aan de Planetenlaan.