Ons Buiten en Eigen Tuin
Ons Buiten en Eigen Tuin

Woningen op volkstuinvereniging Ons Buiten en Eigen Tuin?

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van 26 september werd de startnotitie 'Het verre oosten/ Ons Buiten' besproken. Op deze locatie moet volgens het college woningen komen. Volkstuintjes die moeten wijken, worden op een andere locatie gecompenseerd.

In Haarlem heerst grote woningnood. Daarom wil deze coalitie woningen bijbouwen. 10.000 tot 2025 om precies te zijn. Hiervoor zijn in de stad 8 ontwikkelzones aangewezen waar woningen mogen komen. Bijvoorbeeld bij het oude Haarlemstadion of ten noorden van winkelcentrum Schalkwijk waar veel kantoren leegstaan. Plekken die goed getransformeerd kunnen worden. De Schipholweg is ook een ontwikkelzone. Een plek waar afgelopen jaren ontzettend veel gebouwd is. Een plek die ook veel besproken is in de raad. Denk aan het hof van Leijh dat nu gebouwd wordt, de 3 opgeleverde blokken tegenover het Reinaldapark en natuurlijk Vijverpark, waar steeds meer mensen een fijn plekje vinden om te wonen. Allemaal binnenstedelijke ontwikkelingen. En, misschien niet elk deel, maar over het algemeen geslaagde ontwikkelingen. En al deze ontwikkelingen zijn onderdeel van de ontwikkelzone Schipholweg. Waar ook het deel met de exotische naam het verre oosten onder valt.
 

Afgelopen maanden zijn er meerdere visies op de ontwikkelzones besproken. Voor GroenLinks is het ontzettend belangrijk dat onze uitgangspunten uit elke ontwikkelzone, hier ook gelden. Het gaat ons niet om het bouwen alleen. We gaan voor het geheel. Het gaat om sociale huur, om voldoende voorzieningen, extra werkgelegenheid, die mobiliteitsomslag, nieuwe woningen, extra groen, uitgaan van bestaande kwaliteiten. En wij gaan voor circulair, duurzaam en natuurinclusief bouwen.

GroenLinks vindt het positief dat de gemeente alvast bezig is met ontwikkelingen rond het vertrekken van de waterzuivering aan de ringvaart die in het gebied ligt. Hoe kijken we daar als gemeente tegenaan en hoe gaan we daar mee om? GroenLinks is minder te spreken over het feit dat in deze startnotitie al vast lijkt te staan dat alle volkstuintjes moeten verdwijnen. Wat betreft GroenLinks worden eerst alle ecologische onderzoeken gehouden, wordt er een bomeninventarisatie gehouden en wordt er bijvoorbeeld gekeken naar broedende ganzen. Dit om de biodiversiteit juist te vergroten.

Tijdens de vergadering waren veel eigenaren van tuintjes aanwezig. Zij kwamen inspreken om aan te geven hoe belangrijk deze tuintjes zijn voor de biodiversiteit en als sociale ontmoetingsplek. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze mensen als volwaardige gesprekspartner mee mogen praten over de ontwikkelingen in dit gebied. Dat er een visie op het gebied komt is goed aangezien de waterzuivering verdwijnt, maar dat op voorhand al lijkt vast te staan dat de volkstuintjes moeten verdwijnen gaat GroenLinks niet akkoord mee.

 

Jasper Drost