Tegenwoordig is het vinden van een nieuwe huisarts problematisch. Mensen zoeken maandenlang naar een huisarts, sommige kunnen er zelfs geen vinden. De praktijken zitten namelijk vol! Op dit moment hoor je de hulp van de zorgverzekeraar te kunnen inschakelen. Zij hebben namelijk een wettelijke zorgplicht, bovendien zijn zij verplicht om te bemiddelen op het moment dat een cliënt niet bij een zorgaanbieder, in dit geval dus de huisarts, terecht kan. Echter kunnen zij zelf momenteel niets betekenen voor hun cliënten!De Patiëntenfederatie en de verzekeraars krijgen maandelijks honderden bezorgde telefoontjes van patiënten die op zoek zijn naar een huisarts, mensen worden wanhopig. De verzekeraars krijgen op een gegeven moment te horen dat alle praktijken op de maximale aantal patiënten zitten en het niet verantwoord is om meer patiënten aan te nemen. Dit is een groot probleem, want waar moeten de patiënten terecht? Elk mens heeft immers recht op goede zorg!

Daar komt bij dat de zorgvraag in de komende jaren zal toenemen, in sommige delen van de gemeente Haarlem wonen namelijk veel ouderen, die waarschijnlijk vaker te maken zullen krijgen met chronische aandoeningen. Hierdoor wordt de lat voor de huisartsen nog hoger gelegd, bovendien krijgen ze er ook meer werk bij door de verplaatsing van de zorg uit het ziekenhuis. Dit moet zo snel mogelijk veranderen!

Er moeten concrete maatregelen worden genomen. De gemeente Haarlem en de zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld meer investeren in Haarlemse wijken waar het moeilijk is om nieuwe huisartsen aan te trekken of ondersteuning bieden bij de financiering van een praktijkpand. In elke nieuwbouwwijk in de gemeente Haarlem moeten ruime maatschappelijke gebouwen beschikbaar worden gesteld voor huisartsen. Dit kan ertoe leiden dat huisartsen zich sneller kunnen vestigen in deze wijken, wat een toename van huisartsen zal bevorderen. Ook moet er meer toegankelijkheid komen in de Haarlemse wijken voor betaalbare huisartsen Op deze manier zal de werkdruk voor de huisartsen afnemen. Een goede huisartsenzorg betekent namelijk een fijne werkomgeving voor de huisarts zelf. Bovendien kunnen de bewoners van de gemeente Haarlem sneller terecht bij een huisarts. 

Ik heb dit onderwerp laten agenderen tijdens raadsvergaderingen. GroenLinks Haarlem heeft specifieke plannen en strategie voor dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk. Ik zal het in de commissie samenleving verder aan de orde brengen, technische vragen stellen naar de mogelijkheden binnen de Haarlemse wijken en een initiatiefvoorstel voorleggen aan de collega's en ambtgenoten. We kijken erg uit naar een duurzame oplossing!