Woordvoerder op de dossiers: Veiligheid, vergunningen en handhaving en samen met Peter op Financiën, algemene dekkingsmiddelen.

burhan@groenlinkshaarlem.nl