Woordvoerder: Groen (o.a. niet gebruiken van gif).

ikiena@groenlinkshaarlem.nl