In ben geboren in 1981 in Nador te Marokko. Sinds 1989 woon ik in Haarlem.

Hier heb ik de basisschool en het voortgezet onderwijs doorlopen en uiteindelijk daarna een mbo-opleiding afgerond. In de periode van mijn mbo-opleiding begon ik met vrijwilligerswerk in een jongerencentrum. Vervolgens werd ik actief in een jongerenorganisatie. In 2004 was ik een van de medeoprichters van SMOH (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem). Via deze samenwerking hebben wij veel culturele activiteiten georganiseerd in Haarlem.

Mijn stap naar de Haarlemse politiek is vanuit de idealen waar ik voor sta. Ik kan namelijk niet tegen onrecht en vindt dat iedereen recht heeft op een bestaanszekerheid. Vanuit de politiek zet ik mij graag in voor kwetsbare burgers en draag ik graag bij aan een samenleving waarin wij zorgdragen voor elkaar. Een samenleving waar het niet toe doet waar je wieg heeft gestaan om verder te komen in je leven.