Robbert Berkhout (1986) is wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Hij heeft stadsdeel Waarderpolder als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Duurzaamheid. Daarnaast is hij coordinerend wethouder MRA.

Robbert heeft tussen 2014 en 2019 als gemeenteraadslid voor GroenLinks in de commissies Beheer, Ontwikkeling en Bestuur gezeten. Hij was in 2018 lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en aansluitend (in)formateur tijdens de coalitieonderhandelingen.  

Robbert werkte hiervoor bij de GGZ-instelling Arkin in Amsterdam en was daar onder andere werkzaam als intercedent en voorzitter van de Ondernemingsraad.

 

 • Portefeuilles 

  Duurzaamheid 

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Natuur en recreatie
 • Afval scheiden
 • Luchtkwaliteit
 • Schiphol
 •  

  Economie 

 • Circulaire economie
 • Economisch vestigingsbeleid
 • MKB, industrie, markten
 • Duurzaam en innovatief ondernemerschap
 • Sociaal ondernemerschap
 • Toerisme
 •  

  Mobiliteit 

 • Bereikbaarheid
 • Innovatieve verkeersconcepten
 • Parkeren (incl. fietsparkeren)
 •  

  De heer Berkhout heeft stadsdeel Waarderpolder als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma duurzaamheid. 

  De heer Berkhout is coördinerend wethouder MRA

   

   Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden                                         

 • lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid MRA-platform ruimte        
 • voorzitter van MRA-portefeuillehouders overleg Zuid-Kennemerland                  
 • voorzitter bestuurlijk platform Haarlem Klimaatneutraal
 • lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • lid Algemeen Bestuur Recreatiegebied Spaarnwoude
 • lid Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • lid BO Platform Economie (MRA)
 • voorzitter Regionaal Economisch Overleg Zuid-Kennemerland
 • vice voorzitter Centrum Management Groep
 • voorzitter Regionale Stuurgroep bereikbaarheid (mobiliteitsfonds)
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland  
 • lid Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad                                           
 • voorzitter Bestuurlijk overleg NS en ProRail                                         
 •