Zij is advocaat generaal bij het gerechtshof Amsterdam en is de drijvende kracht achter de invoering van de milieuzone, 30km als standaard in de stad en het beter behoud van bomen.

Haarlem maart 2020: "Ik ben een zeer ervaren jurist, werkzaam als Advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam, dat betekent dat ik namens de Staat strafzaken aanbreng en behandel in hoger beroep. Ik ben 62, heb drie volwassen dochters (30, 28, 22, de oudste twee geboren Muggen) en woonde eerst 5 jaar en na een onderbreking alweer 15 jaar met heel veel plezier in Haarlem. 

Naast mijn reguliere werk ben ik inmiddels één periode raadslid geweest. Ik ben als raadslid ook voorzitter van de Haarlemse Rekenkamercommissie en de Auditcommissie (controle jaarstukken gemeente en gesprekspartner van de accountant namens de raad). Ik heb mij de vorige raadsperiode sterk gemaakt voor het behoud van bomen, het terugdringen van het autoverkeer, het verbeteren van het fiets- en stoepgangersnetwerk, het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad door de instelling van de milieuzone en de autoluwe zones en het terugdringen van het aantal geparkeerde auto's op straat.
Graag wil ik mijn werk deze periode afmaken en mijn kennis en ervaring inzetten voor GroenLinks en de stad Haarlem. "