GroenLinks zet in Haarlem de spreekwoordelijke stip op de horizon (2040) daar waar afval niet meer bestaat en elk restproduct gecomposteerd kan worden of kan dienen als grondstof. Dit doen we door bedrijven te stimuleren om circulair (samen) te werken en door het stimuleren van circulair kopen, afval scheiden en consuminderen. We zetten in op het vergroten van de bewustwording en maken het daarnaast gemakkelijk én aantrekkelijk om gebruikte producten te kopen. Uiteraard geeft de gemeentelijk organisatie hierin het goede voorbeeld.  

Productiebedrijven met een omgevingsvergunning wordt verzocht om circulair in te kopen en restafval te reduceren en er komt een verplichting in de Metropoolregio Amsterdam om met ketenpartners te werken, zodat commerciële bedrijven elkaar kunnen versterken in de circulaire economie. In de bouwsector stimuleren we het efficiënt gebruiken van materialen, zowel bij nieuwbouw als verbouw en renovatie. Materialen moeten herbruikbaar en gezond zijn. Alle fastfoodketens,  horecagelegenheden en supermarkten worden verantwoordelijk om binnen een straal van 150 meter al het zwerfvuil op te ruimen. 

We willen dat in 2026 Haarlemmers meer van hun afval kunnen scheiden. We stimuleren composteren en willen Haarlemmers die hun afval goed scheiden belonen. Er is speciale aandacht voor plastic dat eenmalig gebruikt wordt. Heel Haarlem moet zonder wegwerp plastic kunnen. We handhaven op het dumpen van afval en nemen maatregelen om mensen te verleiden geen vuilnis te dumpen. 

Al in 2026 koopt de gemeente Haarlem voor 50% circulair in. Dit omvat alle inkoop, van pennen en uiterlijk 2024 komt er een nieuw, actueel stadsbreed ‘Handboek Inrichting Openbare Ruimte’ (HIOR) waarbij circulair gebruik van materialen en klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte centraal staan.