GroenLinks staat voor het behoud van het groen dat er in Haarlem is en stimuleert het uitbreiden ervan in de vorm van geveltuinen, parkeertuinen, boomtuinen en stoeptuinen. Elke wijk wordt hiervoor een zo optimaal mogelijk resultaat over geraadpleegd. 

De groene randen van Haarlem moeten wat GroenLinks betreft groen blijven. Dat betekent dat bouwprojecten nooit ten koste gaan van die natuur (we hebben succesvol tegen projecten voor bouwen in het groen gestemd: Tjaden en Boerderij Noord Akendam) en dat de mogelijkheden worden benut om juist groen en natuur te integreren. Denk daarbij aan groene daken, geveltuinen en het gebruik van natuurlijk materialen. In het Rozenprieel is een woningblok opgeleverd met gevelstenen die de groei van klimplanten ondersteunen. 

Door de motie Natuurinclusief bouwen zijn pilots uitgevoerd met Natuurinclusief bouwen. Alle ontwikkelaars hebben ook kennis genomen van de richtlijn Duurzaam Bouwen die op verzoek van GroenLinks is opgesteld. De volgende stap is het verplichten van natuur- inclusieve maatregelen. Veel ontwikkelaars doen dit gelukkig al uit zichzelf zoals bij Spaarnesprong.