GroenLinks Haarlem heeft zich voor haar verkiezingsprogramma laten inspireren door de ‘donut’ gedachte van Kate Raworth. Het idee dat de inrichting van de maatschappij binnen een bepaald bandbreedte zal moeten plaatsvinden waarbij het zakken door de ondergrens (bijvoorbeeld armoede of uitsluiting) en het uitstijgen boven de bovengrens (bijvoorbeeld overproductie of teveel uitstoot) als onwenselijk kan worden beschouwd spreekt ons erg aan. Daarnaast maakt het goed inzichtelijk dat bepaalde oplossingen meerdere problemen het hoofd kunnen bieden. Zo kan het opzetten van een buurttuin goed zijn voor de leefbaarheid van de stad en kan de samenwerking die de buurttuin verondersteld tot meer sociale cohesie leiden.