Haarlem gaat de komende jaren volop verder met de warmtetransitie. De CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving moet zoveel mogelijk naar nul. GroenLinks ziet de noodzaak en de kansen om het tempo van de transitie op te schroeven. Er komen 'warmteschappen' die samen met bewoners een plan maken voor de wijk. Ook komen er energieteams die bewonerscollectieven helpen en bij individuele bewoners langsgaan voor een adviesgesprek over isolatie, besparing en de warmtetransitie. De gemeente zoekt bovendien een oplossing voor de financiële kant, zoals een warmtefonds, zodat huiseigenaren een lening voor verduurzaming kunnen krijgen die ze aflossen met de besparing van hun energiekosten. 

Inwoners met lagere inkomens worden specifiek ondersteund, zodat zij ook eigenaar kunnen worden van de energievoorziening. Financierbaarheid van de energietransitie moet expliciet onderdeel worden van het klimaatbeleid. Collectieve warmtenetten zijn een mooie kans voor Haarlemmers om te verduurzamen en tegelijkertijd niet de dupe te worden van stijgende energieprijzen. Daarom zetten wij nu al stappen, bijvoorbeeld met woningcorporaties in Meerwijk. Zodat hun huurders als eerste beschermd zijn tegen stijgende gasprijzen. Maar ook in het Ramplaankwartier waar het eerste energienet, volledig in eigendom van de wijkbewoners in Haarlem komt. 

Foto: Jurriaan Hoefsmit