Kunst en cultuur zijn onmisbaar met de Haarlemmers verbonden. Cultuur maakt ons tot wie en wat we zijn, brengt leven in de brouwerij, verbindt en bevraagt ons. Daarom is het van belang dat alle Haarlemmers ervan kunnen genieten en eraan kunnen meedoen. Niet alleen op de bekende, maar het liefst ook op onverwachte plekken. GroenLinks wil dat het aanbod aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.Corona heeft laten zien dat de cultuursector kwetsbaar is. De sector bestaat ook uit eenfijnmazig netwerk van veelal kleine makers en zelfstandigen. Door de maandenlange lockdown zijn velen van hen ander werk gaan zoeken. Het is maar de vraag of zijallemaal, inclusief de vele vrijwilligers, weer terug zullen keren naar de cultuursector. Dit vraagt van de gemeente de komende jaren een pro-actief cultureel beleid.