In Haarlem is plaats voor iedereen. Dat betekent dat we solidair zijn met elkaar en oog houden voor Haarlemmers die, tijdelijk of blijvend, kampen met problemen op het gebied van inkomen, gezondheid of huisvesting. We staan voor sociale minimaregelingen als fundament en willen dat alle Haarlemmers mee kunnen doen. De ‘Haarlemse Maat’  staat voor GroenLinks centraal. Dat betekent dat beleidsregels nooit in beton gegoten zijn maar dat er altijd ruimte moet zijn om de Haarlemmer zo goed mogelijk te helpen. Beleid is er voor de Haarlemmer, niet andersom. 

GroenLinks vindt vrijwilligerswerk niet minder waardevol dan een betaalde baan. Om armoede tegen te gaan pleiten wij voor een ophoging van 120% naar 130% van het minimuminkomen voor gebruik van de minimaregelingen.