Op papier is iedereen gelijk, maar in de praktijk is dit niet altijd zo. GroenLinks komt op voor de rechten van gemarginaliseerde groepen en voor een inclusieve samenleving. Wij willen dat Haarlem een gemeente is waar plaats voor iedereen is, waar je mag zijn wie je bent. Wij pleiten voor blijvende aandacht voor het tegengaan van discriminatie en racisme, ook binnen de gemeentelijke organisatie. Het actief tegengaan van antisemitisme, moslim-, vrouwen-, homo- en vreemdelingenhaat in alle delen van de Haarlemse samenleving blijft noodzakelijk.