De corona crisis heeft de ongelijkheid in het onderwijs nog eens pijnlijk blootgelegd. Ineens zijn zaken zoals de kwaliteit van je wifi-verbinding of van je laptop bepalend voor de mate waarin scholieren mee kunnen komen. Een versterkte samenwerking met de ‘Gelijke Kansen Alliantie’ zorgt voor meer aandacht voor het terugdringen van ongelijkheid binnen het onderwijs. We zien dat de achtergrond van leerlingen een belangrijke rol speelt in de toegang tot onderwijs en dat segregatie in het onderwijs toeneemt. Wij willen dat scholen maximaal inzetten op gelijke kansen en passend onderwijs voor elke leerling zodat er oog is voor ‘afwijkende’ talenten en eigenschappen. Extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben vanaf het begin van de schoolcarrière is belangrijk, bijvoorbeeld door vroege, voorschoolse educatie.