Een goede start blijft in het hele leven een belangrijke rol spelen. Maar een veilige en probleemloze jeugd waarin een kind zich optimaal kan ontplooien is helaas niet voor elk kind weggelegd. Voor gezinnen en kinderen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moet dit altijd beschikbaar zijn -dichtbij en laagdrempelig. Wij zetten dan ook  in op wijkgerichte ondersteuning voor de jeugd. Maar natuurlijk moet ook zwaardere ondersteuning snel beschikbaar zijn wanneer dit nodig is.  

Het vak van jeugdhulpverlener moet aantrekkelijker worden dat moet volgens GroenLinks door minder bureaucratie en meer zelfsturing zodat de professionals weer kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn.